Ajax Draadloos alarmsysteem veiliger dan menigeen denkt

Veel installateurs zweren bij bekabelde alarmsystemen. Draadloze systemen zouden te makkelijk te verstoren zijn. De daarin gespecialiseerde fabrikant Ajax Systems bestrijdt deze opvatting. Het bedrijf heeft tal van maatregelen getroffen, die ongemerkte verstoring van de signalen zo goed als onmogelijk maken.

Veel mensen denken dat je op elke hoek van de straat apparatuur kan kopen, waarmee je een draadloos alarmsysteem saboteert. Zo eenvoudig gaat dat echter niet, aldus Ajax Systems. Er zijn stoorzenders, ofwel jammers, te koop die radiografische signalen verstoren, maar het is een uitdaging om die exact op de juiste frequentie en met het juiste vermogen te laten werken. Het gebeurt dan ook zeer zelden dat een systeem van Ajax Systems op deze wijze wordt aangevallen. Jaarlijks gebeurt dat bij één op de 4000 installaties wereldwijd. In het risicosegment waar draadloze alarmsystemen worden gebruikt, zorgen inbrekers er liever voor dat zij heel snel weer vertrokken zijn met de buit, dan dat zij tijd gaan investeren in het saboteren van het alarm.

Meerdere frequenties
Een jammer die één frequentie uitzendt is niet geschikt om een installatie van Ajax Systems te verstoren. Die werkt namelijk met vijf verschillende frequentiebanden, te weten 2G/GSM- (900/1800 MHz) en 3G/UMTS- (2100 MHz), Wifi (2,4 GHz) en Jeweller (868,0-868,6 MHz of 868,7-869,2 MHz. Alleen een breedband-jammer kan al die frequenties gelijktijdig verstoren. Dergelijke apparaten zijn meestal bedoeld om mobiele communicatie in een bepaalde ruimte onmogelijk te maken. De signalen dringen nauwelijks door muren heen. Er zijn ook grotere, stationaire jammers, maar die apparaten zijn niet handig voor inbrekers. Willen ze met meerdere frequenties door muren kunnen dringen, dan zijn een krachtige voeding en een grote antenne nodig.

Sabotage
Het systeem houdt wel rekening met sabotage. De nieuwe Hub Plus maakt daarom gelijktijdig gebruik van vier geautoriseerde communicatiekanalen: Wifi, ethernet en twee 2G/3G-simkaartsleuven. Jeweller-radiotechnologie wordt gebruikt voor de communicatie met de beveiligingssystemen. Volgens Ajax Systems is veel vermogen nodig om gsm-signalen te verstoren. Gebeurt dat toch, dan wordt ‘1’ toegevoegd aan de foutteller (rode badge) op het icoontje van de hub in de Ajax-app. Ondertussen blijft de hub goed functioneren via ethernet (en/of wifi met Hub Plus). Als andere communicatiekanalen niet beschikbaar zijn of worden verbroken, verliest de hub zijn verbinding met de server en wordt er een alarm verstuurd naar de gebruikers van het beveiligingssysteem en/of de particuliere alarmcentrale. Ook worden de sirenes geactiveerd. Het loggen van de alarmen gaat gewoon door, zodat na herstel van de verbinding de informatie alsnog wordt verstuurd.

Ruishinder
De hub en de daarop aangesloten apparaten meten voortdurend het ruisniveau van het radiokanaal op de Jeweller-frequenties. Het alarmsysteem detecteert jamming als het vermogen van het ruisniveau gedurende 30 seconden hoger is dan -70 dBm. Dan stuurt de hub automatisch een melding naar alle gebruikers en het beveiligingsbedrijf. Om te voorkomen dat de verbinding wegvalt, schakelt de hub over op een frequentie met minder ruishinder.
Als de hub ondertussen de communicatie met de detector of het apparaat verliest, stuurt hij de overeenkomstige meldingen naar de gebruikers van het beveiligingssysteem en het beveiligingsbedrijf.
Bij een jamming van het wifi-signaal blijft de Hub Plus goed werken via ethernet en de simkaart. Ook wanneer de wifi-verbinding wegvalt, wordt ‘1’ toegevoegd aan de foutteller (rode badge) op het icoontje van de hub in de Ajax-app.

Projectering
Door een bepaalde manier van installeren is de kans op sabotage ook te verkleinen. De hub dient bij voorkeur geïnstalleerd te worden op een centrale plaats in het gebouw, zo ver mogelijk verwijderd van deuren en ramen. Het advies is ook om gebruik te maken van alle beschikbare communicatiekanalen. Bij de Hub zijn dat een simkaart en ethernet, bij de Hub 2 twee simkaarten van verschillende leveranciers en ethernet. En bij de Hub Plus twee simkaarten van verschillende operators die 3G, ethernet en wifi van verschillende toegangspunten ondersteunen met behulp van internet van verschillende providers. Als dan de wifi- en ethernet-verbindingen wegvallen, schakelt de Hub Plus over op een simkaart en maakt hij gebruik van het 3G-netwerk. Als de gegevens niet via 3G worden verzonden, schakelt de Hub binnen enkele seconden over naar 2G. Er dient dan nog wel rekening mee gehouden te worden dat 2G en 3G momenteel uitgefaseerd worden.
Het gebruik van twee simkaarten biedt geen bescherming tegen jamming van gsm-signalen (aangezien beide simkaarten dezelfde frequenties gebruiken), maar het helpt wel als een van de simkaarten om welke reden dan ook niet meer reageert. Bijvoorbeeld door een storing bij de mobiele operator.
Draadloze alarmsystemen zijn dus niet per definitie onveilig. Sabotage vergt dure en zware apparatuur, die de gemiddelde inbreker niet meeneemt. Bovendien zijn tal van alternatieve kanalen in te stellen, voor het geval er sabotage of een storing optreedt.

Terug naar overzicht