Bekijk onze alarmsystemen

Er zijn verschillende vormen van (buiten)detectie.

Passief infrarood

Passief InfraRood (PIR) inbraakdetectoren noemt men ‘passief’ omdat hij alleen maar signalen ontvangt en niet ook signalen uitzendt zoals ultrasonore detectoren en radar. Bij passief infrarood detectie is de indringer de zender en de PIR de ontvanger. Passief infrarood detecteert beweging omdat het werkingsgebied in zones is verdeeld. Een object dat in twee of meer zones wordt gedetecteerd, veroorzaakt een alarm. Passief infrarood kent twee hoofdvoorwaarden om een alarmconditie te detecteren en beide zijn gebaseerd op ‘vergelijkingslogica’. In de eerste plaats wordt de stralingsenergie gedetecteerd die een persoon afgeeft. In dat geval wordt een alarmsignaal gegeven wanneer de indringer zich van de ene naar de andere detectiezone begeeft. Bovendien worden veranderingen gedetecteerd in het infrarood stralingsgebied dat zich in het gezichtsveld bevindt. In beide gevallen detecteert de PIR die veranderingen binnen het werkingsgebied, waarbij temperaturen een rol spelen.

PIR detectoren zijn er ook voor buiten in volumetrische en gordijn detectoren. De volumetrische buiten PIR detectoren zijn er in kleine en grote detectiebereiken. Sommige detectoren zijn tevens uitgerust met een voorziening die de afdekking (Anti-Masking) signaleert.

Er zijn ook PIR buiten detectoren beschikbaar met twee detectie zones: er volgt een alarm, indien beide zones tegelijkertijd onderbroken worden.

VOORDELEN Bewezen technologie.
VOORDELEN Diverse volumetrische en gordijn oplossingen.
VOORDELEN Zowel draadloos als bedraad.
NADELEN Alarm door dieren.
Kosten van aanleg i.v.m. grond en graafwerkzaamheden.
AANDACHTSPUNTEN De projectie, installatie en inregeling moet nauwkeurig.

Actief infrarood

Actief InfraRood (AIR) wat bestaat uit een zender en ontvanger waartussen een onzichtbare infrarood straal / beam loopt.

Meerdere zender en ontvanger units worden ondergebracht in een beamtower behuizing die, afhankelijk van het aantal zender en ontvanger units, tot ruim drie meter hoog kan zijn. De actief infrarood zuilen worden afgewerkt met ondoorzichtige kappen waardoor het niet zichtbaar is hoeveel beams zich waar bevinden. De afstanden die overbrugd en dus bewaakt kunnen worden gaan tot 200 meter.

Actief infrarood beams worden zowel binnen als buiten gebruikt. Buiten is ideaal voor langs gebouwen om alle openingen af te dekken, langs muren, bovenop rondom een dak, bij poorten en opritten of bij ramen en deuren. Binnen kan bijvoorbeeld aan de binnenzijde van de laad- en losdocks van een distributiecentrum, grote afstanden in magazijnen langs wanden of voor dwaaldetectie. Er kan van twee of meerdere beams gebruik gemaakt worden, waarbij twee beams tegelijkertijd onderbroken dienen te worden om een (voor-) alarm te geven.

VOORDELEN Afgebakend gebied instellen.
Grote afstanden (200m).
Hoge betrouwbaarheid.
Voor buiten en binnen.
Kosten effectieve methode van periferie detectie.
NADELEN De beveiliging is zichtbaar.
Grondwerkzaamheden en onderhoud vereist.
Detectie wordt beïnvloed door dichte mist/nevel, regen, direct zonlicht in de lens van de sensor, sneeuw en dieren.
AANDACHTSPUNTEN De projectie van actief infrarood dient zeer zorgvuldig te gebeuren.

Radar detectie

Radar detectie bestaat veelal uit een zender en ontvanger. Er zijn echter ook systemen leverbaar waarbij beide in één behuizing zijn ondergebracht. Tussen zender en ontvanger of de all-in-one loopt het uitgezonden radarsignaal. Verstoring van dit onzichtbare veld zal leiden tot detectie.

Radar detectie wordt veelal in het open veld toegepast en kan zeer goed over afstanden tot 500 meter functioneren. Het betreft een horizontale detectielijn met een breedte van ca. 5 meter. Bij de projectie moet speciale aandacht uitgaan naar onderdoorkruip mogelijkheden nabij de sensor en bij de hoeken.

Radar detectie heeft zeer weinig last van weersinvloeden zoals mist, sneeuw of zware regenval. Ook kleine dieren kunnen uitgefilterd worden.

VOORDELEN Grote afstanden.
Betrouwbaarheid.
Ongevoelig voor weersinvloeden.
NADELEN Zichtbare detectie.
Vrij detectieveld noodzakelijk.
AANDACHTSPUNTEN Voor detectie over lange afstanden is een bekabelde verbinding tussen zender en ontvanger vereist.

Gronddetectie

Gronddetectie systemen zijn matten, kabels, slangen of potten die onzichtbaar in de bodem worden aangebracht. Het systeem ligt als een gesloten beveiligingslus op het terrein. Om bij het object te komen moet men de ondergrondse detectielus doorkruisen. Het drukverschil in combinatie met intelligente technologie pikt de indringer op. Vervolgens wordt er in de software bepaald of er daadwerkelijk een ongewenste bezoeker is.

Wanneer dit het geval is, wordt dit doorgegeven aan de gekoppelde inbraakcentrale of bijvoorbeeld het camerasysteem. Overdag, als het alarmsysteem niet is ingeschakeld, waarschuwt de detectielus de aanwezigen op het moment dat er zich onaangekondigd bezoek op het terrein begeeft. Indien het alarmsysteem is ingeschakeld, schakelt de meldkamer de opvolgingsdienst in.

VOORDELEN Onzichtbare beveiliging, snelle reactietijd, weinig invloed op de tuin.
Ondergronds aangelegd, dus nagenoeg ongevoelig voor weersinvloeden.
Moeilijk te saboteren.
Geschikt voor situaties waar optische factoren en esthetica een belangrijke rol spelen zoals bij musea, historische gebouwen en woningen.
Toepasbaar tot op de hoogste risiconiveaus.
Lange levensduur van een gronddetectiesysteem.
NADELEN Dieren kunnen ongewenst alarm veroorzaken.
Hogere aanlegkosten in het bijzonder bij bestaande situaties.
AANDACHTSPUNTEN Systemen die onderscheid kunnen maken in positie of aard (volume, druk) genieten de voorkeur omdat dit de betrouwbaarheid ten goede komt. Zo worden katten en vogels wel gedetecteerd, maar veroorzaken zij geen alarmering. Bij tuin en of terrein inrichting dient rekening gehouden te worden met dergelijke systemen om de juiste werking te garanderen.

Hekwerkdetectie

Hek, muur & wand detectiesystemen zijn echte periferie detectiesystemen aangezien ze aangebracht worden op of aan de perimeter van het te beveiligen terrein. Hekwerkdetectie of overklimdetectie detecteren het overklimmen en of saboteren van het hekwerk.

Door het hekwerk te bewegen wordt een trilling in de sensor veroorzaakt welke wordt gedetecteerd. Ook kan een combinatie met stroomdraden zorgen voor een heftige, maar ongevaarlijke schok bij aanraking. Toepassingen zijn veelal haventerreinen, high-risk terreinen, luchthavens en militaire terreinen.

VOORDELEN Deze “omtrek beveiliging” geeft de snelste detectie en creëert daarmee de langste reactietijd.
Neemt geen kostbare ruimte in beslag.
Duurzame oplossing.
Niet gevoelig voor weersomstandigheden zoals strenge vorst, regenval of mist.
Toepasbaar op vele typen muren, hekwerken, kaswanden, golfplaten en sandwich panelen.
NADELEN De beveiliging is zichtbaar.
Wind kan ongewenste alarmen veroorzaken.
AANDACHTSPUNTEN Overdag het systeem op een aparte sectie van het alarmsysteem zetten en zodoende een overklimpoging of sabotage poging detecteren.
Weersinvloeden en laag hangende takken kunnen zorgen voor alarmen en hierdoor een lage geprogrammeerde gevoeligheid.

Schrikdraadbeveiliging

Schrikdraadbeveiliging is omtrekbeveiliging op basis van schrikdraad en detecteert niet alleen, maar heeft ook een duidelijk afschrikwekkend effect.

Schrikdraad kan op nieuw te plaatsen of bestaande hekwerken, dakranden, poorten, muren, schuttingen en bouwhekken geïnstalleerd worden. Het systeem is gebaseerd op een stelsel van horizontale draden die gezamenlijk een raster vormen en waar een hoge pulserende spanning op staat. Aanraking van de draden leidt tot een alarm en een hevige doch ongevaarlijke schok, doorknippen en/of kortsluiten van de draden resulteert in een alarmering. Het systeem kan op een dagstand worden ingesteld waarbij er geen schok wordt afgegeven maar waarbij wel een alarmmeldingen wordt doorgegeven. Schrikdraad kan op verschillende manieren worden toegepast, met behulp van voorzetsteunen tegen een bestaand hekwerk, als vrijstaand hekwerk, langs daklijsten, als overklimbeveiliging of ter vervanging van prikkeldraad langs de bovenkant van hekwerk of muren.

VOORDELEN Eenvoudige laagdrempelige manier van detectie en beveiligen.
Actieve vorm van beveiliging.
Relatief eenvoudige installatie op bestaand hekwerk.
Neemt geen kostbare ruimte in beslag.
Duurzame oplossing.
Niet gevoelig voor weersomstandigheden als strenge vorst, regenval of mist
NADELEN De beveiliging is zichtbaar.
AANDACHTSPUNTEN Overdag het systeem op een aparte sectie van het alarmsysteem zetten en zodoende een overklimpoging of sabotage poging detecteren.
Soms zijn bij gaas, dubbelstaafmat of spijlenhekwerken enkele aanpassingen noodzakelijk.

Laserdetectie

Laserdetectie technologie vindt zijn oorsprong in de procesautomatisering. Tegenwoordig kan dezelfde techniek ook gebruikt worden voor het beveiligen van terreinen, daken, gevels en/of specifieke ruimtes. De lasertechniek bestaat uit een, voor het menselijk oog onzichtbare, laserstraal welke uitgezonden wordt door de detector. In de detector zit ook de ontvangstmodule. Deze leest of het uitgezonden signaal weer terug ontvangen wordt en wel binnen de vooraf ingestelde parameters. Wordt het signaal verbroken of veranderd dan zal een alarm volgen.

Laserdetectie wordt veelal toegepast in omgevingen met een hoog tot zeer hoog risicoprofiel. De detectie is zeer ongevoelig voor weersinvloeden en er kunnen meerdere virtuele velden met hun eigen alarmcontact gekoppeld worden.

Laserdetectie wordt zowel binnen als buiten toegepast en kan afstanden tot en met een diameter van 80 meter overbruggen. Het betreft een horizontaal of verticaal detectieveld met een openingshoek van 190 graden.

Laserdetectie is vrij immuun voor weersinvloeden zoals mist, sneeuw of zware regenval. Ook kleine storingsbronnen kunnen uitgefilterd worden.

VOORDELEN Detectieveld i.p.v. lokale detectie.
Betrouwbaarheid.
Ongevoelig voor weersinvloeden.
NADELEN Zichtbare detectoren.
Vrij detectieveld noodzakelijk.
AANDACHTSPUNTEN Vrij zichtveld is noodzakelijk, mobiele of statische objecten in het zichtbereik van de detector, zorgen voor een kleiner detectiebereik.

Thermische camera

Een thermische camera of warmtecamera werkt niet met de herkenning van licht (zoals bij conventionele camera’s), maar met de herkenning van temperatuur en temperatuursverschillen. Elk mens, elk dier, elk object straalt warmte uit. Een thermische camera is vaak zeer gevoelig. Als iemand zijn hand op een bureau legt en vervolgens weer weghaalt, blijft de afdruk van de hand nog lang zichtbaar. Wordt er bijvoorbeeld een sterke lamp recht in een conventionele camera geschenen, dan is er al weinig meer te zien. Dat is meestal ook het geval als alle verlichting is uitgeschakeld. Een ander voorbeeld is een geactiveerde mistgenerator welke zorgt voor desoriëntatie van de inbreker, ook zal een conventionele camera niets zien.

Met een thermische camera valt altijd te achterhalen wat er nu precies is gebeurd, ongeacht de licht- of luchtomstandigheden. Met een thermische camera kan geen signalement worden opgenomen, maar kunnen wel lichaamseigen kenmerken worden vastgesteld. Een thermische camera kan vastleggen wat er gebeurt als er voor een conventionele camera eigenlijk zo goed als niks meer te zien is.

VOORDELEN Onder alle lichtomstandigheden neemt een thermische camera beeld op.
Zeer doeltreffend.
NADELEN Het is eerder een camera voor erbij, ter ondersteuning.
Hoge investering ten opzichte van een conventionele camera.
AANDACHTSPUNTEN Positionering van de camera, doel van de camera.

Camerasysteem met video content analyse (VCA)

Video Content Analyse (VCA) is de mogelijkheid om via intelligente software automatisch videobeelden te analyseren op bepaalde gebeurtenissen. Door middel van het virtueel aangeven van interesse gebieden in het videobeeld of het plaatsen van virtuele detectielijnen welke richtingsgevoelig kunnen operen, kan VCA een doelmatig aanvullende vorm van detectie zij.

Binnen een beveiligingsoplossing kan Video Content Analyse op twee verschillende manieren ingezet worden:

VCA instelling via software – server gebaseerde oplossing Voordeel: eenvoudig in bedrijf te stellen, gemakkelijk te beheren
VCA instellen via hardware – software draait op de camera zelf Voordeel: omdat de software op de camera draait wordt het systeem minder zwaar belast.

Vormen van bruikbare buitendetectie met VCA zijn: bewegingsdetectie, objectdetectie (verlaten / verwijderd object), verschijnen en verdwijnen en richting.

VOORDELEN VCA maakt een beveiligingssysteem proactief, het maakt actie mogelijk voor/tijdens een gebeurtenis.
Voorkomt menselijke fouten.
Extra toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld voor marketing doeleinden (people counting).
NADELEN Valse alarmen, een camera kan nooit alle situaties op de goede manier inschatten.
Een systeem kan initieel goed werken maar kan door bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden na verloop van tijd minder goed gaan functioneren.
AANDACHTSPUNTEN Kennis van software, hardware, verlichtingsniveau en kennis van cameradetectie is een vereiste.
De projectie dient zorgvuldig gedaan te worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan komen wij kosteloos bij u kijken om een juiste offerte te kunnen aanbieden.