Camera geregistreerde kentekens mogen voortaan maand bewaard worden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de bewaartijd van op de openbare weg geregistreerde kentekens verlengt tot een periode van vier weken. Nu moeten kentekens van auto’s die langs een camera zijn gereden nog binnen 24 uur worden gewist.

Minister Van der Steur (V&J) hoopt dat dankzij deze wet de opsporing van criminelen wordt vereenvoudigd. Om aan bezwaren van het Europese Hof van Justitie tegemoet te komen, heeft hij de wet moeten aanpassen. Zo mag de politie de kentekendatabank alleen doorzoeken als er een bevel ligt van een officier van justitie. Die mag zo’n bevel alleen geven als er sprake is van een concrete verdenking.

Voor privacybeschermingsorganisaties gaan de aanpassingen niet ver genoeg, omdat nog steeds kentekens van niet-verdachte burgers worden opgeslagen. Privacy First zegt dat het naar de rechter stapt als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel.

Terug naar overzicht