VRKI wordt VRKI 2.0

Eind november heeft het CCV de nieuwe naam van het VRKI aangekondigd. Deze naam wordt niet “I & B” (Inbraakrisico & Beveiligingsmaatregelen), zoals eerder door het Centrum voor criminaliteits- preventie en Veiligheid (CCV) was aangekondigd. Echter, daarop volgde commentaar. Het CCV heeft de signalen uit de markt opgepakt en samen met de verzekeraars en het Deskundigenpanel inbraak- beveiliging heeft dit geresulteerd in een nieuwe, maar wel bekende naam voor de VRKI, namelijk VRKI 2.0. De VRKI 2.0 wordt teruggebracht naar de essentie, namelijk het inschatten van inbraak- risico’s en het uitleggen van de daarbij horende verschillende niveaus van beveiligings- maatregelen. De vernieuwing van het instrument heeft als doel om het voor de installateur makkelijker en gebruiks-vriendelijker te maken. De vernieuwing is in de afrondende fase, het streven is om in het 1e kwartaal van 2018 de lancering van VRKI 2.0 te publiceren. Vanaf dat moment zal ook de nieuwe naam in gebruik genomen worden.

Terug naar overzicht