Uitfasering 2G

Sommige providers hebben het besluit genomen GSM (2G) uit te faseren.
Door de komst van nieuwe technieken zal het uiteindelijk niet meer rendabel
zijn voor de providers de ondersteuning te blijven leveren op het 2G netwerk.

T-Mobile heeft het 2G netwerk uitgeschakeld.
KPN heeft gecommuniceerd dat ze definitief stoppen met 2G op 1 december 2025.
Vodafone heeft nog geen definitieve einddatum gecommuniceerd, maar ondersteunt
in ieder geval tot eind 2024 het 2G netwerk.

Gebruikt u een GSM interface of een ander GSM product?
Neem dan contact op met ons voor meer informatie over onze 4G producten

Terug naar overzicht