Subsidie ‘Aanpak veiligheid kleine bedrijven’ hervat

Ondernemers met maximaal 50 werknemers of vijf vestigingen komen weer in aanmerking voor gesubsidieerd veiligheidsadvies. Dit gebeurt op basis van een scan. Wie op basis daarvan concrete maatregelen treft, krijgt ook daarvoor binnen bepaalde branches subsidie.

Dit alles is vastgelegd in de regeling VKB. De scans worden sinds 1 juli 2017 weer afgenomen in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om een beperkt aantal scans. Aanvragen kunnen worden gedaan namens een winkelgebied of ondernemersvereniging, niet door individuele winkeliers. Hiervoor is gekozen omwille van efficiëntie. De minimale deelname per gebied is vastgesteld op tien ondernemers.

De laatste keer?
De regeling VKB werd voorgaande jaren ook aangeboden. Het CCV verwacht dat de regeling VKB dit jaar voor het laatst beschikbaar wordt gesteld. Aanvragen (inclusief afspraken over de periode waarin de scans gaan plaatsvinden) kunnen worden ingediend bij het VKB secretariaat.

info: CCV

Terug naar overzicht