Salderingsregeling voor zonne-energie tot 2020 behouden

De salderingsregeling van zonne-energie versobert vanaf 2020. Zijn zonnepanelen na die tijd nog wel rendabel?

Investeringszekerheid tot 2023

Na een motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), besloot de Tweede Kamer onlangs dat de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2020 wordt behouden of zelfs verbeterd. Daarna komt er een overgangsregeling tot 2023. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd dat de salderingsregeling niet verandert. Wat na 2020 met de regeling gebeurt, maakt hij in de loop van dit jaar bekend. Huishoudens en bedrijven met zonnepanelen krijgen de periode van het Energieakkoord, dus tot 2023, investeringszekerheid.

Duurzame oplossing

In 2014 werd bekend dat salderen in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. In de verduurzaming van woonhuizen en bedrijfspanden was dit zeker geen bevorderende stap. De zekerheid van salderen is essentieel om consumenten zoveel mogelijk te bewegen tot investeren in zonnepanelen. Hier zijn zowel het milieu en de consument als de markt bij gebaat. Zonnepanelen in combinatie met de salderingsregeling dragen substantieel bij aan de verduurzaming van Nederland.

Is zonne-energie nu nog wel rendabel?

De kosten van zonne-energie dalen, het rendement neemt toe. Dat is dus nog steeds goed nieuws voor wie zonnepanelen wil aanschaffen. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt momenteel tussen de 5 en 10 jaar. Zonder salderen is de terugverdientijd 14 jaar. Daarnaast beloont de overheid de aanschaf van duurzame energie-oplossingen met subsidiemaatregelen met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Wat is salderen?

Wanneer een consument zelf duurzame energie opwekt via zonnepanelen, gebruikt hij niet altijd alle stroom die zijn panelen opwekken. De consument kan deze energie dan ‘terug leveren’ aan het net. Op de energierekening staat hoeveel energie hij geleverd heeft gekregen van zijn energieleverancier. Daarvan wordt de energie afgetrokken die hij heeft terug geleverd. Deze som heet salderen. Mede hierdoor is duurzame energie opwekken financieel aantrekkelijk.

Terug naar overzicht