Salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar verlengd?

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie toegezegd de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen
(tot en met 2020) en in gesprek te gaan met het kabinet.

Het invoeren van de terug leversubsidie heeft meer tijd nodig dan men eerder verwachtte.
De minister stelde tijdens het overleg hierover het volgende:
‘Ik heb meerdere malen toegezegd om de huidige terugverdientijd van de salderingsregeling – 7 jaar – ook terug te laten komen in de terug leversubsidie.
Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken.
Bij het voorbereiden van die terug leversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is.
Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten.
Dat betekent dat er onder dezelfde voorwaarden door dezelfde mensen en door nieuwe toetreders een jaar langer gebruikgemaakt kan blijven worden van deze regeling.
Het tijdsschema voor de opvolger zie ik namelijk steeds somberder in.’

Minister Wiebes meldde na doorvragen van GroenLinks-kamerlid Van der Lee het volgende: ‘Voor een formeel besluit hierover (red. het verlengen van de salderingsregeling):
dat doet het kabinet. Ik heb het in gang gezet om er met het kabinet over te spreken. Ik vind het ingewikkeld om spastisch te gaan zitten doen voor iets wat ik op mijn
klompen aanvoel. Dan ben ik liever open zonder dat ik een geformaliseerd besluit te bieden heb.’

Hiermee geeft minister Wiebes aan te verwachten dat hij de salderingsregeling 1 jaar gaat verlengen en dat het kabinet met zijn voorstel om dit te doen in zal stemmen.​
Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terug leversubsidie.
In 2020 zou de terug leversubsidie de huidige salderingsregeling moeten vervangen, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.
Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Terug naar overzicht