Rookmelders vanaf 1 juli 2022 ook verplicht voor bestaande bouw.

Wat betekent dit voor U?
Heb je al werkende rookmelders hangen op elke verdieping? Dan heeft deze wetswijziging geen gevolgen voor jou. Heb je nog géén rookmelders, dan wordt het tijd om ze aan te schaffen. Op iedere bouwlaag moet een goedgekeurde brandmelder komen te hangen. Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft geen rookmelder te hebben hangen. Als jouw besloten gang op de begane grond een vluchtroute is voor een verdieping erboven, dan moet je daar ook een werkende rookmelder ophangen. 
In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen waar de wet al vanaf 2003 van kracht is, worden er geen eisen gesteld aan de doorkoppeling van de melders. Ook hoeven de brandmelders niet op het 230V / elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een brandmelder met batterijen volstaat al.

U kunt bij ons rookmelders kopen.
Je hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met betrekking tot de specificaties van de rookmelder.
De melders moet wel voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk hebben.
De rookmelders van Ajax zijn bijvoorbeeld goedgekeurd en kunnen onderling worden gekoppeld.
Ook leveren we rookmelders met een batterij die 10 jaar meegaat, vraag vrijblijvend naar onze prijzen.

Wat staat er straks in de wet?
De wet schrijf niet voor welke brandmelder je moet monteren. Er is vanuit de overheid dus niet gekozen om de nieuwe regels voor bestaande huizen straks gelijk te laten lopen met de regelgeving voor nieuwbouw. In nieuwbouw moet een rookmelder zijn aangesloten op 230v/netspanning en voorzien van een back-up batterij. Voor bestaande bouw zijn rookmelders op batterijen al voldoende. Ook geldt de koppeling niet van rookmelders zoals in de nieuwbouw.

In de wet staat in straks dat de verplichting gaat gelden voor bouwlagen met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. Het komt erop neer dat er op elke verdieping een rookmelder worden geplaatst.

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren
Bij nieuwbouw woongebouwen komt er nog een verplichting voor toegangsdeuren. Bij nieuwbouw of verbouw moeten alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend worden uitgevoerd. Hierdoor worden vrijloopdrangers verplicht. De vrijloopdranger kan worden geactiveerd door een rookmelder in de woning. Dit gaat gelden voor nieuwe woongebouwen, verbouw en transformatie.

Terug naar overzicht