Energielabel C per 2023: wet- en regelgeving

Kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet een pand hier niet aan, dan mag het na die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

Energielabel C wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle kantoorgebouwen. Een gebouw mag dan maximaal een fossiel energieverbruik hebben van 225 kWh. Het vigerende bouwbesluit van 2012 stelt dat gebouwen voor die datum onder dit verbruik moeten zitten. Lukt dat niet? Dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoor.  

Niet ieder kantoor is hetzelfde. Daarom zijn er kaders geschetst met uitzonderingen op deze wet. In de volgende situaties hoeft jouw gebouw niet te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van energielabel C. 

  • 1. Het kantoor beslaat minder dan 50% van het totale gebruiksoppervlak omdat je bedrijf nevenfuncties heeft. 
  • 2. Het totale gebruiksoppervlak van het gebouw inclusief nevenfuncties is kleiner dan 100 vierkante meter. 
  • 3. Je bedrijf bevindt zich in een rijksmonument zoals in artikel 1.1 van de erfgoedwet of in provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is opgenomen. 
  • 4. Het kantoorgebouw wordt niet langer dan twee jaar gebruikt, waarbij aangetoond moet worden dat het gebruik tijdelijk is. Deze periode geldt vanaf het moment van ingebruikname. 
  • 5. Het kantoorgebouw is of wordt onteigend op grond van de onteigeningswet.
  • 6. Het kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen.
  • 7. Het kantoorgebouw kan alleen label C behalen door maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
Terug naar overzicht