Alarmdoormelding via telefonie stopt per 1 december 2023 definitief naar meldkamer

De ondernemersverenigingen Federatie Veilig Nederland, de Vereniging Erkende
Beveiligingsbedrijven (VEB), Techniek Nederland, de betrokken alarmcentrales en T-Mobile
adviseren om met spoed actie te ondernemen.
Sinds jaar en dag maken alarmcentrales gebruik van ISDN30 voor het ontvangen van
alarmdoormelding op basis van inbellen via een telefoonlijn. Marktbreed wordt de verouderde
ISDN30 technologie voor alarmdoormelding echter uitgezet. Na andere providers volgt T-Mobile
nu ook: op 1 december 2023 stopt de telecomprovider met ISDN30 voor alarmmeldingen naar
particuliere alarmcentrales. Dit betekent dat alarmberichten die op basis van verouderde
apparatuur inbellen bij de alarmcentrales niet meer worden ontvangen, met alle risico’s van dien.
Het is essentieel om klanten die nog gebruik maken van deze inbelfaciliteiten ruim voor 1
december 2023 hierover te informeren en hen indien gewenst te ondersteunen met het
overzetten naar een toekomstbestendige alarm over IP dienst. Hiermee wordt de continuïteit van
de dienstverlening voor deze klanten gewaarborgd en wordt voorkomen dat alarmdoormelding
na 1 december 2023 buiten werking treedt.
Om gebruik te kunnen blijven maken van een veilige en betrouwbare alarmdoormelding,
adviseren Federatie Veilig Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB),
Techniek Nederland, de betrokken alarmcentrales en T-Mobile om zo snel mogelijk de laatste
groep klanten die nog inbellen op basis van deze oude techniek op IP over te zetten. De
verouderde ISDN30 technologie voor alarmmeldingen zal niet meer beschikbaar zijn na 1
december 2023, daarom doen de partijen gezamenlijk de oproep om ruim vóór 1 december 2023
actie te ondernemen.
Andere ontwikkelingen in de markt: Uitfasering koper en geen ondersteuning op 2G
Naast de uitfasering van ISDN30 voor alarmmeldingen, zorgen ook andere ontwikkelingen ervoor
dat klanten mogelijk actie moeten ondernemen om de betrouwbare werking van alarmsystemen
te garanderen.
In verband met de aanleg van glasvezel in Nederland stopt KPN op 22 februari 2023 met de
dienstverlening op koper op de eerste, ruim 2 miljoen adressen waar nu al glasvezel beschikbaar
is. Telecomproviders maken gebruik van deze KPN koperlijnen en klanten die het betreft zijn de
afgelopen tijd door hun provider op de hoogte gesteld dat de dienstverlening op het
kopernetwerk op korte termijn zal stoppen. Zij zullen dus in de komende maanden actie moeten
ondernemen willen zij toegang tot diensten, zoals veilige en betrouwbare alarmdoormelding naar
de alarmcentrale, blijven behouden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat T-Mobile per 1 juni 2023 stopt met de ondersteuning
van 2G voor mobiele communicatie. De afbouw van het 2G-netwerk betekent voor klanten ook
dat de ondersteuning van andere apparaten, zogenaamde machine-to-machine (M2M) stopt. Dit
zijn toepassingen zoals navigatie- en (back-up)alarmdoormelding, die enkel geschikt zijn voor 2G.
T-Mobile adviseert haar klanten die nu uitsluitend gebruik maken van het T-Mobile 2G-netwerk
voor M2M toepassingen, over te stappen op apparatuur die geschikt is voor minimaal 3G. Bij
vervanging adviseert T-Mobile te kiezen voor apparatuur die geschikt is voor tenminste 4G.
Meer informatie is te vinden op de websites van de particuliere alarmcentrales en telecom
providers.
Federatie Veilig Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), Techniek
Nederland, de betrokken Alarmcentrales en T-Mobile.

Terug naar overzicht